PLASTIFIKACIJA METALNIH POVRŠINA

Zaštita metalnih površina uz privlačan estetski izgled

Zodex se bavi plastifikacijom metalnih površina poliester i epoksi-poliester bojama. Od plastifikacije metala imaćete višestruke koristi. Plastifikacija predstavlja povoljnu metodu zaštite metalnih površina od korozije, zatim daje visoku otpornost na mehaničke uticaje, na hemikalije i na spoljne uticaje. Plastifikacija daje i dobra izolaciona svojstva.

Plastifikacija je složen postupak i sastoji se iz:

  • pripreme materijala za plastifikaciju - uklanjanja nečistoća i masnoća sa sloja za nanos praha,
  • nanošenja ravnomernog sloja praha pomoću velike elektrostatičke potencijalne razlike,
  • procesa zagrevanja, izlaganjem toploti određene temperature i vremena (zavisno od materijala), gde se prah dovodi u polutečno stanje, kako bi se nanos ravnomerno razlio po površini,
  • hlađenje - poslednja faza kada prah prelazi iz polutečnog u trajno čvrsto stanje.