SEČENJE LIMA PO MERI

Sečenje lima prema projektu ili ideji klijenta

Zodex vam po najpovoljnijim uslovima nudi uslugu sečenja i probijanja lima po meri na CNC probijačici (punch presi).

Maksimalne mere za sečenja lima su:

  • debljina: 0,5 - 10 mm
  • dužina: do 3000 mm

Pored navedenog sečenja, Zodex radi i sečenje na hidrauličnim makazama kao i mehaničko sečenje metala različitih profila.

Što se tiče mehaničkog sečenja, maksimalne mere su:

  • U, I nosača i L profila: do 350mm
  • punog materijala: do Ø 350mm