SAVIJANJE LIMA

Savijanje lima na univerzalnim mašinama, profilno savijanje, kružno savijanje i savijanje uskih traka i žica

Savijanje lima je pored sečenja najčešća operacija u obradi lima. Zodex pruža uslugu savijanja lima sledećim tehnikama:

  • 'V' savijanje na univerzalnim mašinama,
  • složeno profilno savijanje,
  • savijanje u tri tačke (kružno savijanje),
  • savijanje uskih traka lima ili žice.

Savijanje lima je postupak u obradi metala bez skidanja strugotine. Kod savijanja se u poprečnom preseku materijala unutrašnji deo skraćuje dok se spoljni deo produžava. Plastična i elastična naprezanja tokom procesa savijanja mogu dovesti do toga da:

  • materijal poprimi zahtevani oblik,
  • materijal se delimično u prvobitan položaj prestankom delovanja elastičnog naprezanja.